ВИ ТРЕБА ПЕЧАТЕЊЕ НА ЕТИКЕТИ?


HP INDIGO
ДИГИТАЛНО


ДОЗНАЈ ПОВЕЌЕ


ФЛЕКСО
ПЕЧАТЕЊЕ


ДОЗНАЈ ПОВЕЌЕ

ОФСЕТ
ПЕЧАТЕЊЕ


ДОЗНАЈ ПОВЕЌЕ

ВИ ТРЕБА ПЕЧАТЕЊЕ НА ЕТИКЕТИ?


ФЛЕКСО
ПЕЧАТЕЊЕ


ДОЗНАЈ ПОВЕЌЕ

HP INDIGO
ДИГИТАЛНО


ДОЗНАЈ ПОВЕЌЕ

ОФСЕТ
ПЕЧАТЕЊЕ


ДОЗНАЈ ПОВЕЌЕ

Доработка


Голем број на можности за доработка:
Штанцање на правилни и неправилни форми
Топол печат
Релјеф
Селективен лак

Дизајн


Ние ќе ви помогнеме да се направи совршен впечаток на вашиот производ.
Етикетата е една од главните алатки за комуникација на производот со
потрошувачот. Таа мора да биде волшебна и заводлива.

MANY HAVE MISSION

SOME HAVE VISION

WE HAVE PASSION